Google+

Tarp & Bryndum

Populære Satellitbyer 
Indbyggere 2300
Forstæder nord for Esbjerg

Tarp og Bryndum ligger kun 200 meter fra hinanden og har derfor mange fælles faciliteter og aktiviteter. Byerne betragtes som del af samme fællesskab. Den nærliggende by Forum tager også aktivt del i fællesskabet i Tarp og Bryndum.
Tarp er en by i hurtig udvikling og hvor der bygges mange nye boliger. I Tarp og i Bryndum finder man mange forskellige typer af boliger herunder store parcelhuskvarterer samlet i familievenlige områder med børnevenlige veje, mange grønne områder og gode stisystemer. Derudover findes der også gode boligmuligheder i landlige omgivelser blandt andet i naturområderne omkring Forum og Bryndum.

Fra Tarp tager det  6 minutter at nå motorvejen mod Kolding.
 
Byens ånd
Der bor mange børnefamilier i Tarp og Bryndum, og der er mange aktiviteter for børn og unge. Skolen i Tarp, Bryndum forsamlingshus, Bryndum borgerforening og Tarp Idrætsanlæg danner i høj grad rammen om byens fællesskab. Der er stor opbakning til de mange arrangementer såsom fastelavn, tyrolerfest og juletræsfest. Derudover er der også aktiviteter i de mange foreninger såsom BSGI gymnastikforening BSGI håndbold, Tarp boldklub, Tarp badmintonklub, Tarp motionsklub, Tarp cykelmotion, Tarp spejderklub, motorcykelklub samt aftenskole.

I Forum er der også et udbredt foreningsliv som primært centrerer sig omkring Fritidscenteret, her findes foreninger såsom Forum vægtløftning, Forum beboerforening & Esbjerg modeljernbaneforening.  
 
Skole, SFO og klub
Børn i Tarp og Bryndum hører under Auraskolen, som består af en hovedafdeling i Hjerting samt afdeling i Bryndum/Tarp og en afdeling i Sønderris.
 
I Tarp & Bryndum finder du:
 • Auraskolens afdeling Bryndum i Tarp, med klasser fra 0-9
 • Tilhørende SFO
 • Fritids- og ungdomsklub Tarp
 
Nær Tarp og Bryndum finder du desuden den private skole:
 • Esbjerg International School, i Guldager (5 km)
 
Du kan se skoledistrikterne her: www.esbjergkommune.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskolen/skoledistrikter.aspx
 
Som tilflytter skal du kontakte skolen direkte, for indmeldelse.

Børnepasning
Esbjerg Kommune er delt ind i forskellige opskrivningsdistrikter, og Tarp og Bryndum hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Bryndum/Vester Nebel
  
I Tarp og Bryndum finder du:
 • Spiren (aldersintegreret), i Tarp
  • med satellit Vester Nebel Børnehus,  i Vester Nebel

I Bryndum finder du desuden den private institution:
 • Troldehulen (vuggestue og børnehave)
 
Du kan se alle de pasningstilbud som hører til distriktet  her.
 
Du kan godt søge om pasning udenfor dit eget distrikt, hvis det for eksempel er bedre for familien at få pasning i nærheden af en af forældrenes arbejdsplads.

Opskrivning til børnepasning
Ved opskrivning kan man vælge mellem dagpleje, børnehave og aldersintegrerede institutioner (vuggestue og børnehave i én institution). Når man skriver sig op til en institution, der har flere afdelinger, kan man ikke ønske en specifik afdeling. Man søger altså om en plads i institutionen som helhed.
 
Opskrivning til kommunal børnepasning skal ske online her: https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk/

Ved opskrivning til privat vuggestue/børnehave skal du kontakte institutionen direkte. Samme gælder for pasning hos en selvstændig børnepasser, som er godkendt af kommunen.
 
Faciliteter
 • Bredt udbud af Idrætsaktiviteter 
 • Flere idrætsforeninger
 • Idrætscenter med hal og boldbaner (i Tarp)
 • Fritidscenter (i Forum)
 • Forsamlingshus (Bryndum)
 • Spejder (i Tarp)
 • Motorcykelklub
 • Vægtløftning (i Forum)
 • Esbjerg Modeljernbaneforening (i Forum)
 • Aftenskole (i Tarp)

Handel
I Tarp er der er en dagligvarebutik og en bager samt nogle specialforretninger. Samt en ny dagligvarebutik mere på trapperne.
 
Infrastruktur
Der går bus til Esbjerg og Varde.

Mere information
Bryndum sogns hjemmeside: www.bryndumsogn.dk
Se en liste over foreninger i Bryndum sogn her.

 
Afstande fra Tarp & Bryndum
E20: 4 min
Sygehus: 8 min
Esbjerg City: 10 min
Esbjerg Idrætspark*: 9 min
Billund lufthavn: 49 min
Esbjerg lufthavn: 7 min
Next Step City**: 4 min
Odense: 1 t 19 min
Varde: 10 min

*Blue Water Arena, Dokken og Grandly Hockey Arena, Svømmestadion Danmark
** Innovativ Erhvervspark med internationale testfaciliteter 

Værd at vide
Tarp og Bryndum ligger kun 6 km fra Esbjerg lufthavn og fra motorvejen og betragtes derfor som et trafikknudepunkt.
 
Hvert år afholdes der i Tarp en Oktoberfest som tiltrækker tyrolerglade mennesker fra hele oplandet.
 
I Bryndum ligger den populære rideskole Bryndumdam rideklub.