Google+

Sønderris

Natur og fællesskab
Indbyggere 4000
Forstad nord for Esbjerg


Sønderris fungerer som en forstad til Esbjerg, og her finder man forskellige typer af boliger, herunder mange nybyggede parcelhuse og Sønderris er et populært nybyggerområde. Byen ligger tæt på de rekreative områder der strækker sig hele vejen ud til Ho bugt og til stranden langs Vestkysten. I Sønderris er der fokus på sundhed, og der er netop etableret en motionssti som hedder Energistien.
 
Byens ånd
I Sønderris er der en aktiv sports- og idrætsforening og i det hele taget mange idrætsaktiviteter. På Sønderrisskolen er der et varieret udbud af aktiviteter og det nærtliggende idrætscenter i Guldager bruges også til mange fritidsaktiviteter. Derudover er der mange fællesaktiviteter i form af for eksempel Sankt Hans-arrangementer, juletræsfest, fællesspisning og nytårsmarch. Festugen Sønderrisdagene trækker deltagere fra hele området. Der er desuden et stort engagement omkring kor i Sønderris, og næsten 150 børn synger i kor.
 
Skole, SFO og klub  
Børn i Sønderris hører under Auraskolen, som består af en hovedafdeling i Hjerting samt afdeling i Bryndum/Tarp og en afdeling i Sønderris.
 
I Sønderris finder du:
 • Auraskolens afdeling i Sønderris, med klasser fra 0-9
 • Tilhørende SFO
 • Fritids- og ungdomsklub Sønderris
 
Nær Sønderris finder du desuden den  private skole:
 • Esbjerg International School, i Guldager (2 km)
 
Du kan se skoledistrikterne her: www.esbjergkommune.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskolen/skoledistrikter.aspx
 
Som tilflytter skal du kontakte skolen direkte, for indmeldelse.
 
Børnepasning
Esbjerg Kommune er delt ind i forskellige opskrivningsdistrikter, og Sønderris hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Sønderris-Guldager.
 
I Sønderris finder du:
 • Galaksen. Afdelinger i Galaksen:
  • Stjerneskuddet (aldersintegreret)
  • Solstrålen (aldersintegreret)
  • Regnbuen (aldersintegreret)
 
I Guldager, nær Sønderris, finder du:
 • Børnehuset Guldager ( aldersintegreret) (2 km)
 • Flere dagplejere
   
Nær Sønderris finder du desuden den private institution:
 • Early years, Esbjerg International School (børnehave), i Guldager (2 km)
 
 
Du kan se alle de pasningstilbud som hører til distriktet  her.
 
Du kan godt søge om pasning udenfor dit eget distrikt, hvis det for eksempel er bedre for familien at få pasning i nærheden af en af forældrenes arbejdsplads.

Opskrivning til børnepasning
Ved opskrivning kan man vælge mellem dagpleje, børnehave og aldersintegrerede institutioner (vuggestue og børnehave i én institution). Når man skriver sig op til en institution, der har flere afdelinger, kan man ikke ønske en specifik afdeling. Man søger altså om en plads i institutionen som helhed.
 
Opskrivning til kommunal børnepasning skal ske online her: https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk/

Ved opskrivning til privat vuggestue/børnehave skal du kontakte institutionen direkte. Samme gælder for pasning hos en selvstændig børnepasser, som er godkendt af kommunen.
 
Faciliteter
 • Bredt udbud af idrætsaktiviteter
 • Idrætsforening
 • Fritidscenter
 • Spejder

Handel
Der er mulighed for dagligvarehandel i Sønderris.
 
Infrastruktur
Der går Bus til Esbjerg.
 
Byg selv
Der er flere grunde til salg i et nyt boligområde i Sønderris. Læs mere på kommunens hjemmeside

Velkomstambassadør
Du er velkommen til at kontakte velkomstambassadøren, hvis du påtænker at flytte til Sønderris eller ønsker at vide mere om lokalsamfundet.  
Mere information
Sønderris’ hjemmeside: www.soenderris.dk


 

Afstande fra Sønderris
E20: 7 min
Sygehus: 10 min
Esbjerg City: 8 min
Esbjerg Idrætspark*: 7 min
Billund lufthavn: 52 min
Esbjerg lufthavn: 10 min
Next Step City**: 9 min
Odense: 1 t 22 min
Varde: 12 min

*Blue Water Arena, Dokken og Grandly Hockey Arena, Svømmestadion Danmark
** Innovativ Erhvervspark med internationale testfaciliteter 

Værd at vide
På den nærliggende beboer- og aktivitetsgård Midtgård, der har 11.000 besøgende om året, er der tilbud om dyrehold, økologisk landbrug og markeder. For eksempel kan børnene passe deres egen kanin, der bor fast på Midtgård.