Google+

Ledige stillinger

Her kan du få et godt overblik over karrieremulighederne i Esbjerg Kommune.
Listen leveres af Jobindex - og er derfor ikke den udtømmende liste over alle ledige stillinger i Esbjerg.


Du finder ledige stillinger i Esbjerg inden for områderne: informationsteknologi, ingeniør og teknik, ledelse og personale, handel og service, industri og håndværk, salg og kommunikation, undervisning, kontor og økonomi, social og sundhed og alle øvrige områder. Med andre ord, er det her du med stor sandsynlighed finder et arbejde i Esbjerg.

Ifølge prognoserne, forventes det at der bliver en stigning på 3.300 arbejdspladser i Esbjerg frem mod 2020. Dette er den markant største vækst i arbejdspladser i hele Region Syddanmark. Med 3.300 nye arbejdspladser de kommende år, finder du måske også dit kommende arbejde i Esbjerg.

Det er især i energibranchen man forventer en stor vækst. Som tidligere beskrevet, er det inden for en lang række forskellige job kategorier. Netop energibranchen er godt repræsenteret i Esbjerg, faktisk finder man ikke andre steder i Danmark hvor koncentrationen af virksomheder beskæftiget i energibranchen er så høj som i Esbjerg. Hver 9. job i Esbjerg Kommune er inden for energibranchen. 3 ud af 4 danske vindmøller, bliver udskibet fra Esbjerg Havn. Derfor kan Esbjerg betegnes som Danmarks energihovedstad.

I EnergiMetropol Esbjerg, står ca. 20 af byens virksomheder sammen i en fælles rekrutteringsindsats, hvor formålet er at tiltrække højt uddannet arbejdskraft til Esbjerg.

Udover at arbejde i Esbjerg, byder Esbjerg også på mange andre ting. Der er fine muligheder for hele familien. Her er mange forskellige pasningstilbud til børnene, gode skole til alle aldre og behov, moderne faciliteter til ungdomsuddannelser, samt en vifte af videregående uddannelser. Der er med andre ord, gode forhold for hele familien i Esbjerg.