Google+

Energi og offshore

I Esbjerg er der rigtig mange gode karrieremuligheder inden for energi og offshore. Med milliardinvesteringer i veje, jernbane, erhvervsarealer, uddannelse og forskning udnytter Esbjerg de enorme vækstmuligheder inden for energi på havet og bioenergisystemer.

Med udgangspunkt i flere årtiers dominerende position inden for olie og gas og ti års opbygning af viden og erfaringer med at etablere havvindmølleparker, har Esbjerg valgt at markere sig som Danmarks EnergiMetropol. Der bliver fokuseret knivskarpt på to hovedområder hvor kompetencerne er stærke og markedet er enormt. Det ene er energi på havet, olie og gas, offshore vindenergi og med tiden også bølgeenergi. Det andet er bioenergisystemer, hvor der ligeledes findes stærke virksomheder i området.

Med ca. 11.000 arbejdspladser inden for olie og gas og ca. 2.500 inden for alt lige fra design til installation og service af havvindmølleparker dækker Esbjerg-området alle aspekter af de største energiformer på havet. Byen har mere end 1.000 rådgivende ingeniører med speciale i energi, og på uddannelsesområdet vokser antallet af bachelor- og kandidatuddannelser med fokus på både fossile og vedvarende energiformer.

Den viden og de erfaringer fra fire årtier med olie og gas kan i vid udstrækning overføres til havvindmølleområdet, og på længere sigt også bølgeenergi. Esbjergs beliggenhed, infrastruktur og førende energiklynge bestående af over 250 virksomheder giver enestående forudsætninger for at få del i fremtidens vækst. Tag del i energien og udnyt de gode karrieremuligheder i Danmarks EnergiMetropol.

På trods af, at Esbjerg er Danmarks EnergiMetropol, er der stadig ledige offshore job i Esbjerg. Man oplever i disse år samt i de kommende år, opleve en større vækst i arbejdspladser i Esbjerg Kommune end de øvrige kommuner i regionen. Denne vækst i job, vil man især finde i energisektoren og herunder som offshore job i Esbjerg.

Herunder kan du se en kort film med Alvaro, en international tilflytter der arbejder som ingeniør i offshorebranchen i Esbjerg. Links
Se ledige stillinger
Danish Offshore Academy
How can I work offshore?